Centrum Medyczne Wikamed to miejsce stworzone specjalnie dla osób,
które szukają profesjonalnej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego.

Psycholog na podstawie wstępnej konsultacji dobierze właściwą formę oraz czas trwania pomocy. Im wcześniej zostaną zdiagnozowane trudności, tym szybciej będzie można wprowadzić odpowiednie wsparcie bądź leczenie. Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty, zapraszamy na konsultacje do psychologa w Koninie.

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog to specjalista, którego głównym celem jest pomaganie ludziom w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami życiowymi. Dzięki odpowiedniemu wykształceniu i kwalifikacjom może postawić diagnozę psychologiczną, wydawać opinie i orzeczenia, prowadzić psychoterapię (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) i udzielać pomocy psychologicznej. Zgłoszenie się na konsultację do psychologa stanowi pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemu. Specjalista dostosuje swoje działania do Twoich indywidualnych potrzeb. Może zaoferować Ci wsparcie psychologiczne, interwencję, jak również zaproponować wizytę u psychoterapeuty albo lekarza psychiatry.

czym zajmuje się psycholog?
konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje stanowią pierwszy etap kontaktu ze specjalistą. To spotkanie z psychologiem, które służy zebraniu informacji na temat zgłaszanych problemów, postawieniu diagnozy oraz wybraniu najlepszej formy pomocy dla Ciebie. Mogą obejmować od jednego do trzech spotkań. W trakcie ich trwania omawiane są przyczyny przeżywanych trudności, ewentualne objawy zaburzeń psychicznych oraz obszary życia, w których pacjent chce wprowadzić zmiany.

Dopiero po ich zakończeniu specjalista oceni, czy dalsza pomoc jest potrzebna, i jeśli tak, to jakiego rodzaju. Zależy to od typu problemu i celów, jakie chcesz osiągnąć. Psycholodzy, w ramach swoich kompetencji, mogą wykorzystywać różne metody pomocy psychologicznej, takie jak interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne lub psychoterapia.

Wsparcie psychologiczne

Pierwszy etap kontaktu ze specjalistą stanowią konsultacje psychologiczne, podczas których zbierany jest wywiad i na jego podstawie zostaje postawiona diagnoza. Jest to ważny moment w procesie wyboru właściwej formy i czasu trwania pomocy. Jedną z nich jest wsparcie psychologiczne (poradnictwo).

Czym jest wsparcie psychologiczne?

To krótkoterminowa pomoc oferowana przez nasze Centrum Medyczne Wikamed. Wsparcie psychologiczne jest uniwersalną formą pomocy, ukierunkowaną na osoby, które np. przeżywają kryzys, doświadczają stresujących sytuacji życiowych, przeciążenia lub trudności w przystosowaniu się do zmian. Zazwyczaj obejmuje maksymalnie czternaście spotkań, trwających około 50 minut każde. Specjalista towarzyszy pacjentowi, pomagając mu radzić sobie z napięciem i bieżącymi trudnościami.

W przypadku przewlekłych problemów, jak niektóre zaburzenia psychiczne czy zaburzenia osobowości bardziej odpowiednim rozwiązaniem jest psychoterapia. Jednakże, wsparcie psychologiczne również może okazać się pomocne w okresie oczekiwania na leczenie.

Zakres pomocy

Rozmowa z psychologiem jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie sam sobie poradzić z doświadczaną sytuacją lub emocjami. Psycholog wspiera w:

 • przejściu przez sytuacje kryzysowe (np. rozpad związku, utrata pracy, choroba, śmierć kogoś bliskiego);
 • napięciu emocjonalnym związanym z obciążającym, nagłym wydarzeniem (które może spowodować przejściową utratę zdolności do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami);
 • przypadku, gdy pacjent ma objawy psychosomatyczne, depresyjne;
 • zmaganiu z chorobą własną lub bliskiej osoby.

Jak przebiega wsparcie psychologiczne?

 1. Konsultacje psychologiczne
  Pierwszy etap to konsultacje, podczas których dobieramy odpowiednią formę i czas trwania pomocy;
 2. Wyrażanie uczuć
  Wspólnie wyrażamy uczucia związane z trudną sytuacją, co pomaga nakierować na Twoje potrzeby;
 3. Towarzyszenie w problemach
  Nasz specjalista nie rozwiązuje problemów za Ciebie, ale towarzyszy Ci w poszukiwaniu rozwiązań i stawianiu trafnych pytań;
 4. Wzmocnienie zasobów
  Pomaga odkryć lub wzmocnić Twoje wewnętrzne zasoby i poczucie kontroli w życiu;
 5. Konsultacje wychowawcze
  Dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w wychowywaniu dzieci. Razem radzimy sobie z wyzwaniami i wspieramy pociechę.
wsparcie psychologiczne
interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

To krótkoterminowa forma pomocy, która obejmuje od jednego do dwunastu spotkań, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Jest stosowana w nagłych przypadkach i stanowi rodzaj pierwszej pomocy emocjonalnej. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej u osób, rodzin lub grup znajdujących się w kryzysie.

Interwencja kryzysowa może być pomocna, gdy spotka Cię:

 • Kryzys sytuacyjny
  np. nagła utrata pracy, trudności finansowe, żałoba, przemoc, porwanie;
 • Kryzys rozwojowy
  np. kryzys wieku średniego (gdy zastanawiasz się nad swoim życiem, wartościami i sensem istnienia), kryzys wieku podeszłego (gdy zmagasz się z utratą zdrowia, bliskich, a także refleksją nad swoim życiem);
 • Kryzys egzystencjalny
  np. wewnętrzne rozterki dotyczące sensu Twoich działań, odpowiedzialności, niezależności, wolności, pytania o sens życia i obawa przed śmiercią
 • Kryzys środowiskowy
  w przypadku doświadczenia katastrofy naturalnej lub konfliktu społecznego, które dotykają większej grupy osób, np. konflikty zbrojne, powódź, pożary lasów.

W każdym z tych przypadków interwencja kryzysowa ma na celu przywrócenie równowagi emocjonalnej i pomaganie osobom w trudnych chwilach. Jest niezwykle ważna w przypadkach poważnych problemów, które często zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu, a nawet życiu ludzi. Jeśli potrzebujesz wsparcia w kryzysie, warto skorzystać z tej formy pomocy psychologicznej.

Potrzebujesz wsparcia psychologa? Zadzwoń i umów się na wizytę

Telefon: 63 249 11 44