Page Hero

Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa?

jest grupą nawracających zaburzeń psychicznych, w przebiegu których występują zespoły depresyjne i maniakalne, hipomaniakalne lub mieszane

  • Depresja charakteryzuje się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowań i radości, apatią.
  • Mania lub hipomania charakteryzuje się podwyższonym nastrojem, nadmierną aktywnością, wzmożoną energią i dużą pewnością siebie.

Sposoby leczenia

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) jest długotrwałym i bardzo złożonym procesem, który wymaga współpracy pacjenta z lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą. Leczenie ma na celu zapobieganie nawrotom epizodów depresyjnych i maniakalnych, łagodzenie objawów choroby i poprawę jakości życia pacjenta.

Leczenie opiera się na dwóch głównych filarach: farmakoterapii i psychoterapii.

Farmakoterapia polega na stosowaniu leków stabilizujących nastroju. W zależności od fazy choroby i nasilenia objawów, lekarz psychiatra może zalecić także stosowanie leków przeciwdepresyjnych.

Psychoterapia pomaga pacjentowi zrozumieć swoją chorobę oraz radzić sobie z nią. Istnieje wiele rodzajów psychoterapii stosowanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, np.:

  • terapia poznawczo-behawioralna,
  • terapia interpersonalna,
  • terapia rytmu społecznego (IPSRT),
  • terapia skoncentrowana na rodzinie (FFT).

Ważnym elementem leczenia jest psychoedukacja pacjenta i jego bliskich na temat choroby, jej objawów, przebiegu, leczenia i sposobów radzenia sobie z nią. Edukacja pomaga pacjentowi akceptować swoją chorobę, współpracować z lekarzem i psychoterapeutą oraz rozpoznawać sygnały ostrzegawcze. Psychoedukacja bliskich pomaga im zrozumieć pacjenta, wspierać go w leczeniu i zapewnić mu odpowiednie warunki życia.

Psychoterapia jest niezbędnym uzupełnieniem farmakoterapii w leczeniu choroby afektywnej.

Szukasz pomocy w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.