Page Hero

Czym są choroby psychiczne?

Choroby psychiczne są wzorcami lub zespołami zachowań, sposobów myślenia, czucia, postrzegania i innych czynności umysłowych, które są źródłem cierpienia lub utrudnień w indywidualnym funkcjonowaniu dotkniętej nimi osoby. Choroby psychiczne mogą być spowodowane przez różne czynniki, takie jak:

 • genetyka,
 • stres
 • infekcje,
 • urazy mózgu,
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych,
 • problemy społeczne.

Sposoby leczenia

Najczęściej stosowanymi metodami są:

 • leczenie farmakologiczne,
 • psychoterapia i wsparcie społeczne,
 • TMS, tDCS, EW

Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków psychotropowych, które mają wpływ na równowagę neurochemiczną w mózgu i łagodzą objawy choroby. Leki psychotropowe dzielą się na różne grupy w zależności od ich działania i wskazań.

Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej polegającej na rozmowie z terapeutą lub grupą terapeutyczną. Psychoterapia ma na celu pomóc pacjentowi zrozumieć jego chorobę, radzić sobie z jej objawami i konsekwencjami, zmieniać niekorzystne schematy myślenia i zachowania, poprawić samoocenę i relacje z innymi ludźmi oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Istnieje wiele rodzajów psychoterapii o różnych podejściach i technikach. Do najpopularniejszych należą:

 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT),
 • terapia interpersonalna (IPT),
 • terapia skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów (PST),
 • terapia ukierunkowana na emocje (EFT),
 • terapia dialektyczno-behawioralna (DBT),
 • terapia akceptacji i zaangażowania (ACT),
 • terapia systemowa czy terapia psychodynamiczna.

Szukasz pomocy w leczeniu?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.