Page Hero

Czym są zaburzenia psychiczne?

Zaburzenia psychiczne to wzorce lub zespoły zachowań, sposobów myślenia, czucia, postrzegania oraz innych czynności umysłowych i relacji z innymi ludźmi, będące źródłem cierpienia lub utrudnień w indywidualnym funkcjonowaniu dotkniętej nimi osoby. Zaburzenia te mogą być utrwalone, nawracające, a ich nasilenie może się zmieniać w czasie. Obejmują zaburzenia nastroju bez objawów psychotycznych, zaburzenia lękowe ( nerwicowe), uzależnienia, zaburzania osobowości. Odrębną grupą problemów psychicznych są zaburzania psychotyczne oraz upośledzania umysłowe.

Sposoby leczenia

Leczenie zaburzeń psychicznych zależy od rodzaju zaburzenia i jego nasilenia. W przypadku łagodnych zaburzeń psychicznych, takich jak lęk, depresja, nerwica, pomocne mogą okazać się rozmowy z bliskimi lub psychoterapia. W przypadku cięższych zaburzeń psychicznych konieczne może być leczenie farmakologiczne oraz hospitalizacja.

Szukasz pomocy w leczeniu zaburzeń psychicznych?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.