Page Hero

to proces badania i oceny cech oraz stanów psychicznych człowieka. Diagnoza jest wykonywana przez psychologa przy użyciu metod psychologicznych takich jak:

 • testy psychologiczne,
 • obserwacja psychologiczna,
 • wywiad diagnostyczny.

W ramach diagnostyki możemy badać różne aspekty funkcjonowania psychicznego pacjenta, takie jak:

 • inteligencja,
 • osobowość,
 • emocje,
 • zachowanie.

Celem stosowania diagnostyki psychologicznej jest zdiagnozowanie konkretnych zaburzeń psychicznych wraz z określeniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości danego pacjenta.

Poprzez wykonanie diagnostyki możemy np.:

 • określić profil osobowościowy,
 • wykryć zaburzenia osobowości,
 • ocenić ilorazu inteligencji,
 • rozpoznać dysleksję
 • ustalić predyspozycje zawodowe

Kolejnym etapem jest opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego dla pacjenta, oraz określenie konkretnych celów.

Chcesz abyśmy wykonali dla Ciebie diagnostykę psychologiczną?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.