Page Hero

Czym jest depresja?

Depresja jest rodzajem zaburzeń nastroju, który charakteryzuje się:

 • długotrwałym obniżeniem nastroju, często również nastrojem drażliwym lub zobojętnieniem depresyjnym
 • poczuciem zmęczenia, brakiem energii, męczliwością,
 • brakiem odczuwania radości,
 • zaburzeniami snu i apetytu,
 • poczuciem winy i niską samooceną,
 • utratą zainteresowań,
 • słabą koncentracją uwagi, zaburzeniami pamięci.

Depresja jest powszechnie występującą chorobą, która może być uwarunkowana biologicznie lub ( i) psychologicznie. Depresja może być wywołana przez różne czynniki, takie jak:

 • zmiany hormonalne,
 • infekcje,
 • urazy mózgu,
 • traumy,
 • używanie substancji psychoaktywnych
 • genetyka

Sposoby leczenia

Sposoby leczenia depresji zależą od rodzaju i nasilenia zaburzeń. Stosowanymi metodami leczenia są:

 • leczenie farmakologiczne,
 • TMS (przeczaszkowa stymulacja magnetyczna), tDCS (przezczaszkowa symulacja prądem stałym), EW ( elektrowstrząsy),
 • psychoterapia i wsparcie społeczne .

Szukasz pomocy w leczeniu depresji?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.