Page Hero

Czym są zaburzenia odżywiania?

Zaburzenia odżywiania są grupą zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się nieprawidłowymi zachowaniami żywieniowymi oraz nadmiernym skupieniem na masie ciała i spożywanej żywności.

Zaburzenia te mogą prowadzić do niedożywienia, nadwagi, chorób i poważnych powikłań zdrowotnych. Zaburzenia odżywiania wymagają leczenia psychiatrycznego i dietetycznego.

Zaburzenia te dzielą się na różne rodzaje, w zależności od rodzaju i nasilenia problemu. Do najczęstszych należą:

  • anoreksja,
  • bulimia,
  • zaburzenie z napadami objadania się,
  • zaburzenie z ograniczaniem/unikaniem przyjmowania pokarmów,
  • zespół Pica.

Sposoby leczenia

Sposoby leczenia zależą od jej przyczyny, rodzaju i nasilenia się objawów. Podstawową metodą leczenia jest farmakoterapia, psychoterapia oraz leczenie somatyczne.

Farmakoterapię - polega na stosowaniu leków łagodzących objawy psychiczne towarzyszące zaburzeniom odżywiania, takie jak depresja, lęk, obsesje czy kompulsje. Najczęściej przepisywane są leki antydepresyjne lub przeciwlękowe.

Psychoterapię - ma na celu pomóc pacjentowi zrozumieć przyczyny i konsekwencje jego zaburzenia, zmienić negatywne przekonania o sobie i swoim ciele, nauczyć się radzić sobie z emocjami i stresorem, poprawić samoocenę i samoakceptację. Najczęściej stosowaną formą psychoterapii jest terapia poznawczo-behawioralna, która skupia się na modyfikacji nieprawidłowych zachowań żywieniowych i myślenia.

Leczenie somatyczne - polega na monitorowaniu stanu zdrowia fizycznego pacjenta i zapewnieniu mu odpowiedniej opieki medycznej. W przypadku niedożywienia lub nadwagi konieczne jest ustalenie indywidualnego planu żywieniowego przez dietetyka lub lekarza.

Dodatkowym wsparciem jest psychoedukacja, polega na informowaniu pacjenta i jego rodziny o charakterze zaburzenia, sposobach leczenia i radzenia sobie z problemem.

Szukasz pomocy w leczeniu schizofrenii?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.