Page Hero

W naszej poradni znajdziesz psychologów oraz lekarzy psychiatrów, którzy pomogą Ci rozwiązać problemy i zaburzenia. Na podstawie wstępnej konsultacji zalecą terapię bądź stosowne diagnozowanie. Im wcześniej zdiagnozowane są problemy bądź zaburzenia u najmłodszych, tym lepsze mogą być efekty terapii – dlatego w naszej placówce zatrudniamy psychologów oraz psychiatrów specjalizujących się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Psycholog to specjalista, który dzięki odpowiedniemu wykształceniu i kwalifikacjom może postawić diagnozę psychologiczną, wydawać opinie i orzeczenia, prowadzić psychoterapię (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) i udzielać pomocy psychologicznej.

Rozmowa z psychologiem jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie sam sobie poradzić z doświadczaną sytuacją lub emocjami. Psycholog wspiera w:

  • przejściu przez sytuacje kryzysowe (np. rozpad związku, utrata pracy, choroba, śmierć kogoś bliskiego),
  • napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem (które może spowodować przejściową utratę zdolności do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami),
  • przypadku gdy pacjent ma objawy psychosomatyczne, depresyjne lub nerwicowe,
  • zmaganiu z chorobą własną lub bliskiej osoby.

Chcesz abyśmy wykonali dla Ciebie diagnostykę psychologiczną?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.