Page Hero

Czym jest psychoza?

Psychoza jest chorobą, charakterystyczną cechą tego schorzenia jest trudność w odróżnianiu tego, co jest rzeczywiste, a co nie.

Osoba z psychozą może mieć urojenia i halucynacje. Objawy psychotyczne występują w takich chorobach jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja nawracająca, choroba Alzheimera, psychozy pochodzenia somatycznego, hormolanego, związane z uszkodzeniem mózgu oraz stosowaniem środków odurzajacych.

Sposoby leczenia

Sposoby leczenia psychozy zależą od jej przyczyny, rodzaju i nasilenia się objawów. Podstawową metodą leczenia jest farmakoterapia, psychoterapia ma charaker wspomagający.

Farmakoterapia, czyli stosowanie leków przeciwpsychotycznych, które wpływają na poziomy niektóre neuroprzekaźniki w mózgu i zmniejszają występowanie halucynacji oraz urojeń. Stosowanie leków może mieć różne skutki uboczne i wymagają regularnej kontroli lekarskiej.

Uzupełnieniem leczenia farmakologicznego może być psychoterapia indywidualna lub grupowa, która pomaga pacjentowi zrozumieć i radzić sobie z objawami psychozy, poprawić funkcjonowanie społeczne i emocjonalne oraz zapobiegać nawrotom choroby. Ważną rolę w leczeniu psychozy odgrywa również psychoedukacja, czyli informowanie pacjenta, jego rodziny i bliskich o charakterze zaburzenia, sposobach leczenia i radzenia sobie z trudnościami.

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że objawy chorobowe mają często charakter przewlekły i wymagają długotrwałego leczenia oraz wsparcia.

Szukasz pomocy w leczeniu psychozy?
Jeśli tak, skontaktuj się z nami pod tel. +48 63 249 11 44 w celu umówienia wizyty.