Page Hero

Specjalizacja

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Psycholog

Wykształcenie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Staż zawodowy

Psycholog - 19 lat

Specjalista Psychoterapii Uzależnień – 14 lat

Miejsce pracy

Konin

O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Obecnie jestem w trakcie 4 letniego szkolenia Studium psychoterapii w nurcie integratywnym. Bliska mi jest praca z rodziną. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Ze względu na specyfikę pracy z osobą uzależnioną czy współuzależnioną staram się łączyć psychodynamiczne podejście do pacjenta z poznawczo-behawioralnymi elementami terapii. Uważam, że w terapii ważne jest „słowo”, a także znajomość samego siebie i własnych uczuć. Z czasem w mojej pracy coraz bardziej doceniam poczucie humoru i dystans moich nauczycieli w psychoterapii i psychologii.

Diagnozuję i leczę choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, tj.:

  • depresja,
  • nerwica,
  • zaburzenia nastroju,
  • uzależnienia,
  • współuzależnienie.

Doświadczenie

W swojej długoletniej pracy zawodowej pracowałam jako psycholog szkolny, zdobywając w ten sposób doświadczenie w pracy z młodzieżą. Ponadto zdobyłam doświadczenie w punkcie konsultacyjnym Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Licheniu oraz w Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, gdzie zapoznawałam się ze specyfiką pracy z osobą uzależnioną. Nie jest mi obca praca z pacjentem w hospicjum oraz z pacjentem w kryzysie.

Certyfikaty, kursy, szkolenia

  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (PARPA),
  • szkolenie Studium Psychoterapii w zakresie psychoterapii inegratywnej w Ośrodku Psychoterapii „Integra” w Warszawie,
  • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Usługi w zakresie:

  • psychoterapii indywidualnej i grupowej,
  • psychoterapii osób współuzależnionych.