banner

Specjalizacja

Psychoterapeuta

Wykształcenie

Instytut Gestalt w Krakowie

UAM Poznań

Staż zawodowy

8 lat

Miejsce pracy

Konin

O mnie

Psychoterapeuta, psycholog. W swojej pracy kieruję się głównie założeniami nurtu humanistycznego, w którym człowiek (jego sfera poznawcza, emocjonalna, cielesna) jest postrzegany jako całość, a objaw jest często próbą radzenia sobie z dotkliwym napięciem psychicznym i jednocześnie drogą na szukanie kontaktu, w którym nie będzie on konieczny. Z tego powodu dużą wagę przywiązuję w swojej pracy do relacji między pacjentem a terapeutą, która stanowi istotny czynnik leczący. To relacja jest miejscem, w którym pacjent odbywa podróż wraz z terapeutą w stronę poznania siebie, co stanowi główną podstawę zmiany. W swojej pracy korzystam także z innych nurtów psychoterapeutycznych, m.in. analiza transakcyjna, praca z ciałem, psychodynamiczne spojrzenie na dynamikę konfliktów wewnętrznych. Ukończyłam 4-letnie szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (obecnie Instytut Gestalt), akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Jestem także absolwentką psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

Pracuję z osobami doświadczającymi objawów lękowych, psychosomatycznych, depresyjnych, różnego rodzaju dysregulacji w emocjonalnym funkcjonowaniu. Pomagam osobom mierzącym się z trudnościami relacyjnymi, doświadczającymi kryzysów, strat. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, a także dbam o rozwój osobisty jak i zawodowy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia praktyki.

Doświadczenie

Od ponad ośmiu lat prowadzę praktykę psychoterapeutyczną. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę interwencyjną z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowych, pracę wspierającą dzieci i rodziny w obszarze pogłębiania kompetencji rodzicielskich opiekunów jak i wspierania dzieci przebywających w zastępczych formach opieki. Pracuję z osobami chorującymi psychicznie, niepełnosprawnymi, wspierając ich rehabilitację społeczną i zawodową.

Usługi w ramach NFZ:

  • indywidualna psychoterapia krótkoterminowa osób dorosłych,
  • indywidualna psychoterapia długoterminowa osób dorosłych,
  • konsultacja, interwencja w kryzysie.