Page Hero

Specjalizacja

Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień

Pedagog resocjalizacji

Oligofrenopedagog

Wykształcenie

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Staż zawodowy

35 lat

Miejsce pracy

Konin

O mnie

Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnień w trakcie certyfikacji (PARPA), pedagogiem specjalnym resocjalizacji i oligofrenopedagogiem. Pracuję jako specjalista uzależnień i współuzależnień w Centrum Medycznym „WIKAMED” Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Koninie. Pracuję w nurcie integracyjnym z młodzieżą i osobami dorosłymi. Dbam o wysoką jakość pracy terapeutycznej poprzez stałe doskonalenie zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach. Swoją pracę poddaje stałej, comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem w pracy psychoterapeutycznej. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień, a także dbam o to, aby w rozmowie towarzyszyła atmosfera szacunku i akceptacji.

Diagnozuje i zajmuję się:

  • psychoterapią osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • terapią osób uzależnionych behawioralnie (np. hazrad, internet i inne),
  • terapią problemową ( np. złość, agresja, wstyd, lęk, trauma i inne),
  • terapią rodzin,
  • terapią par.

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Certyfikaty i inne kursy

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, a także szkolenia z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, szkolenie z psychoterapii DDA z zaburzeniami osobowości, trening uważności (mindfulness) - jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniach, pracy z lękiem i atakami paniki, traumy i inne.

Zakres usług:

  • psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych,
  • psychoterapia rodzin i par,
  • psychoterapia osób współuzależnionych.