Page Hero

Specjalizacja

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Wykształcenie

Studia Pedagogiczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Staż zawodowy

27 lat

Miejsce pracy

Konin

O mnie

Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (również uzależnienia behawioralne) w oparciu o integracyjną koncepcję psychoterapii uzależnień. Prowadzę także psychoterapię osób współuzależnionych. Bliska jest mi idea ruchu samopomocowego AA, NA i AL-Anon. Moją inspiracją do rozwoju zawodowego i osobistego jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak być z tym co trudne, bolesne?”, stąd zainteresowanie medytacją, uważnością (mindfulness) i współczuciem (compassion), oraz związana z tym osobista praktyka.

Doświadczenie

Z osobami uzależnionymi i ich rodzinami pracuję od 27 lat. Doświadczenie zawodowe w zawodzie psychoterapeuty uzależnień zdobywałam pracując w poradniach terapii uzależnień i współuzależnień, na oddziale leczenia uzależnień oraz w zespole ds. uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Mam doświadczenie w pracy metodą redukcji szkód (harm reduction). Od wielu lat zajmuję się zawodowo tematyką szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Certyfikaty, kursy, szkolenia:

  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (PARPA),
  • certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • dyplom II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego na kierunku praca socjalna z osobami uzależnionymi, głównie od alkoholu i narkotyków,
  • szkolenia „Trening Asertywności” i „Trening Uważności” (mindfulness) w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • udział w konferencjach podnoszących kwalifikacje i zwiększających umiejętności pracy w obszarze pomagania osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.

Usługi w zakresie:

  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia grupowa,
  • psychoterapia osób współuzależnionych.