Page Hero

Specjalizacja

Certyfikowany Psychoterapeuta

Instytutu Gestalt

Psychoterapeuta uzależnień

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Staż

14 lat

Miejsce pracy

Konin

O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Instytutu Gestalt w Krakowie. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, adolescentami, a także prowadzę konsultacje psychoterapeutyczne dla par. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapii Gestalt. Swoją pracę poddaję stałej superwizji i uczestniczę w warsztatach rozwoju zawodowego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. W swojej pracy zawodowej wykorzystuję podejście Gestalt, które zakłada budowanie wewnętrznej siły i dojrzałości w człowieku, wychodzenie z trudności życiowych poprzez stabilną, pełną akceptacji relację psychoterapeutyczną.

Pracuję z osobami doświadczającymi lęków, zahamowań, depresji,problemów psychosomatycznych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagających się z kryzysem i stratą, osobami uzależnionymi.

Certyfikaty i inne kursy

Certyfikowany Psychoterapeuta Gestalt, posiada europejski certyfikat psychoterapii European Certificate of Psychotherapy (ECP), a także European Association for Gestalt Therapy (EAGT). W 2013r ukończył dwuetapowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Szkole Trenerów i Terapeutów Gestalt w Krakowie.

Zakres usług:

  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia par.